Neurorevalidatie

Onze specialisten

Neurologische Revalidatie

Bij neurologische revalidatie behandelen we aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg of het zenuwstelsel zoals ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), Amytrofe Laterale Sclerose (ALS), Dwarslaesie, CVA/beroerte… Dit vraagt om een specifieke aanpak, waarbij we samen kijken naar de problemen die je ondervindt in het dagelijkse leven: gangstoornissen, evenwichtsstoornissen, problemen bij dubbeltaken, fijne motoriek of cognitieve training… Voor kinderen met neurologische aandoeningen verwijzen we graag naar andere gespecialiseerde praktijken/ziekenhuizen.

Evenwichtstraining/
Valpreventie

Er zijn 2 soorten evenwicht: het statisch en dynamisch evenwicht. Door middel van verschillende onstabiele ondergronden oppervlaktes wordt het evenwicht uitgedaagd.

Evenwichtstraining helpt ook bij het voorkomen van valincidenten. We kunnen je hiervoor verschillende tips aanreiken hoe je rechtop komt en leren je verschillende strategieën aan om vallen te voorkomen.

Gangrevalidatie

Het doel van deze therapievorm is om het gangpatroon/wandelen te verbeteren. Afhankelijk van de oorzaak van je klacht zullen we verschillende technieken toepassen. Dit kan gaan over krachttraining, evenwichtstraining, cueingstechnieken (visueel, auditief), aanleren van het gangpatroon, coördinatie van de bewegingen, …

Dubbeltaaktraining

In het dagelijks leven doen we vaak aan multitasking. We praten tijdens het wandelen, drinken koffie tijdens het lezen van de krant, … Met dubbeltaaktraining gaan we zowel de individuele opdracht als de combinatie trainen. Dit kan gaan over zowel een motorische als een cognitieve opdracht. Hierdoor is er meer activatie van de hersenen.

Fijne motoriek

Heel wat taken in het dagelijkse leven vragen fijne motoriek. Het openen van een pot, koken, bladzijden omdraaien…

Wilt u meer weten over Neuro revalidatie?