Manuele Therapie

Onze specialisten

Manuele Therapie

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat. Hoe gaat hij/zij te werk?

Doel

Centraal in het onderzoek staat de oorzaak en de tijdslijn van je letsel of dysfunctie. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. Het is de bedoeling je functionele hinder te evalueren. De behandeling is namelijk in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid.

Verschillende aspecten

Het lichaam wordt als één geheel beschouwd: dit is belangrijk in het manueel therapeutisch onderzoek. De therapeut kan een verband leggen (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.

Afhankelijk van de bevindingen kan de manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder zal hij/zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoontes heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.

Behandeling

De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,…) noodzakelijk achten.

Mulligan Concept

Dit is een specifieke methode binnen de manuele therapie. Met zachte technieken probeert men de beweeglijkheid van een gewricht te verbeteren.

Wilt u meer weten over Manuele Therapie?